Uzyskaj odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

logo

ul. Zabrska 14 / 14

40-083 Katowice

Kiedy przysługuje odszkodowanie za spóźniony lot?

Potrzebujesz pomocy?

Nasza firma pomaga pasażerom linii lotniczych w uzyskaniu należnego im odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot. Została stworzona przez praktyków rozumiejących potrzeby Klientów.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za spóźniony lot?

Jeżeli opóźnienie Twojego samolotu wynosi co najmniej trzy godziny oraz spełniony jest warunek odpowiedniej długości lotu, możesz domagać się od linii lotniczych wypłaty odszkodowania. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od odległości jaką dzieli miejsce rozpoczęcia lotu do miejsca docelowego podróży. Powyższą ochroną są objęci pasażerowie odlatujący z lotniska w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także pasażerowie którzy odlatują z lotniska państwa trzeciego lecz lądują na lotnisku położonym w Unii Europejskiej zaś lot obsługiwany jest przez przewoźnika wspólnotowego.

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za opóźniony lot

Roszczenie o wypłatę odszkodowania przedawnia się po upływie roku. Należy także pamiętać, że odpowiedzialność przewoźnika lotniczego jest ograniczona w przypadku, gdy opóźnienie spowodowane jest zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności (np. warunki meteorologiczne, strajki), których linie lotnicze nie mogły uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Przewoźnik lotniczy zobowiązany jest natomiast do wypłaty odszkodowania, jeżeli opóźnienie lotu wynika z usterki technicznej samolotu.

Odzyskaj pieniądze!