Uzyskaj odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

logo

ul. Zabrska 14 / 14

40-083 Katowice

Odszkodowania za opóźniony, przesunięty i odwołany lot

Spóźniony lot?

Odzyskaj pieniądze!

Do 600€

Jak działamy? - rekompensata i zwrot pieniędzy za opóźniony lot

Jeśli powierzysz nam sprawę, wszelkie czynności z
uzyskaniem Twojego odszkodowania bierzemy na siebie.

Kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za opóźniony, przesunięty lub cofnięty lot?

Jeżeli opóźnienie Twojego samolotu wynosi co najmniej trzy godziny oraz spełniony jest warunek odpowiedniej długości lotu, możesz domagać się od linii lotniczych wypłaty odszkodowania.

Odszkodowania lotnicze rekompensata od lini lotniczych

W zależności od wykupionego biletu i rodzaju powstałego utrudnienia może wystąpić problem ze zrealizowaniem rejsu przez linie lotnicze – pasażer ma wtedy możliwość wnieść wniosek o odszkodowanie za lot. Warto wiedzieć, że nie każde przesunięcie startu może się kwalifikować do odszkodowania, lecz muszą zaistnieć określone warunki. Jako firma z dużym doświadczeniem, wspieramy klientów w ocenie sytuacji oraz uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczych. Reprezentujemy naszych klientów na wszystkich etapach procedury odszkodowawczej.

Podstawa prawna, która reguluje kwestie wypłaty odszkodowania przez linie lotnicze za kłopoty z punktualnym startem to rozporządzenia (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo trudności ze startem samolotu. Skontaktuj się z nami i dowiedz się już teraz, jakie przysługują Ci prawa, jeśli Twój lot był opóźniony, przesunięty lub całkowicie odwołany.

  1. Opóźnienie lotu – jeśli wyniosło powyżej trzech godzin w miejscu docelowym, lądowania. Wysokość odszkodowania lotniczego jest uzależniona od długości trasy, może stanowić od 250 do 600 EUR. Kiedy czas wydłuża się do ponad 3-ech godzin, pasażerowie mogą się starać o zwrot pieniędzy za bilet lotniczy.
  2. Odwołanie lotu – zmieniony rozkład, lot został przeniesiony na inną godzinę/dzień przez linie lotnicze lub przelot na inne lotnisko niż wskazane w bilecie. W takiej sytuacji pasażer ma prawo do zwrotów kosztów podróży, zmiany planu podróży lub połączenia powrotnego, uzyskania pomocy oraz odszkodowania od linii lotniczych.
  3. Przesunięcie lotu – zazwyczaj linie lotnicze zmieniają godzinę lotu w związku z np. niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Jeśli powstaje w wyniku uzasadnionych przyczyn, nie ma możliwości starania się o odszkodowanie.
O nas

Nasza firma pomaga pasażerom linii lotniczych w uzyskaniu należnego im odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot. Została stworzona przez praktyków rozumiejących potrzeby Klientów. Doskonale znamy wewnętrzne regulaminy ustalane przez linie lotnicze. Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że zawsze uzyskujemy maksymalne odszkodowanie za opóźniony lot, jakie jest możliwe do otrzymania w konkretnym przypadku.

Współpracujemy z doświadczonymi radcami prawnymi, co zapewnia naszym Klientom pomoc prawną na najwyższym poziome. Zawsze proponujemy jasne i przejrzyste zasady współpracy. Twój lot był odwołany, opóźniony lub przesunięty przez linie lotnicze? Skontaktuj się z nami i dowiedz się, czy masz prawo ubiegać się o odszkodowania lotnicze.

sam-o-lot
Jak działamy

Jeśli powierzysz nam sprawę, wszelkie czynności z uzyskaniem Twojego odszkodowania w wysokości adekwatnej do zdarzenia bierzemy na siebie. Na podstawie obowiązujących przepisów upewnimy się na początku, że w konkretnym przypadku Twój lot był odwołany, przesunięty lub opóźniony z winy przewoźnika. Następnie sprawdzimy, jakie odszkodowanie za opóźniony lot powinny Ci wypłacić linie lotnicze. Masz prawo do ubiegania się o rekompensatę, jeśli tylko przyczyną zdarzenia nie były trudne warunki pogodowe, strajki lub inne sytuacje, na które linie lotnicze nie mają wpływu.

Nasze wynagrodzenie wynosi 20% netto uzyskanego odszkodowania i jest płatne tylko w przypadku wygrania sprawy. Wiemy, jak starać się o pełne odszkodowanie za opóźniony lot (w wysokości nawet do 600 euro!) i możemy pochwalić się dużą skutecznością działania. Już dziś skorzystaj z naszej oferty i sprawdź, kiedy masz prawo do takiej rekompensaty.

Skontaktuj się z nami

Kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za lot

Jeśli Twój lot został odwołany przez linie lotnicze lub nastąpiło jego opóźnienie, przez co dotarłeś do miejsca docelowego z co najmniej 3-godzinnym opóźnieniem, możesz ubiegać się o odszkodowanie od przewoźnika lotniczego.

Wysokość odszkodowania od linii lotniczych

W zależności od odległości między lotniskami możesz ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 250, 400 lub 600 euro, które jest wypłacane przez linie lotnicze.

Często zadawane pytania

FAQ

Czy podpisując umowę na dochodzenie roszczeń w związku z opóźnieniem lotu Klient dokonuje przelewu swojej wierzytelności przysługującej mu w stosunku do przewoźnika na Recompensa Sp. z o. o.?

Nie, podpisując umowę z nami Klient jedynie powierza Recompensa Sp. z o. o. prowadzenie czynności zmierzających do uzyskania odszkodowania za opóźnienie lotu. Do samego końca współpracy to klient posiada względem przewoźnika lotniczego roszczenie o zapłatę tego odszkodowania.

Czy Klient musi osobiście stawić się w biurze Recompensa Sp. z o. o. w celu podpisania umowy na prowadzenie przez spółkę czynności zmierzających do uzyskania dla niego odszkodowania?

Nie, dopuszcza się możliwość przesłania wymaganych dokumentów drogą pocztową, jednakże umowa zlecenia oraz pełnomocnictwo muszą być wówczas podpisane z podpisem notarialnie poświadczonym.

Jakie koszty ponosi Klient w związku z zawarciem umowy z Recompensa Sp. z o. o. na dochodzenie odszkodowania za spóźnienie lotu?

Jednym kosztem jaki ponosi Klient na etapie zawarcia umowy z nami to opłata od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł płatna na konto właściwego urzędu miasta lub gminy. Dopiero w przypadku, gdy przewoźnik lotniczy odmówi dobrowolnej zapłaty odszkodowania, Klient który chce wystąpić na drogę sądową zobowiązany jest do pokrycia kosztów wpisu od pozwu, którego wysokość zależna jest od wysokości dochodzonego roszczenia.

Ile wynosi wynagrodzenie od Klienta dla Recompensa Sp. z o. o. w związku z uzyskaniem dla niego odszkodowania?

W  przypadku dobrowolnej zapłaty przez przewoźnika lotniczego należnego Klientowi odszkodowania, Klient zapłaci Spółce kwotę stanowiącą równowartość 20 % wypłaconego odszkodowania.
W razie braku dobrowolnej zapłaty przez przewoźnika lotniczego i wystąpieniu przez nas z roszczeniem na drogę sądową, lub administracyjną Klient zapłaci spółce kwotę stanowiącą 25 % wypłaconego Klientowi odszkodowania, a także koszty sądowe zasądzone przez Sąd od strony przeciwnej, przy czym tylko wówczas, gdy kosztami tymi zostanie obciążona strona przeciwna czyli przewoźnik lotniczy.

Kiedy przysługuje Recompensa Sp. z o. o. wynagrodzenie od Klienta?

Wynagrodzenie dla Recompensa Sp. z o. o. jest płatne przez Klienta tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wygramy dla niego sprawę.

W jakiej wysokości przysługuje Klientowi odszkodowanie w związku z opóźnieniem lotu?

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot mieści się w różnych przedziałach:

  1. 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
  2. 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów.
  3. 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w punktach a i b.
Ile wynosi okres przedawnienia roszczenia Klienta do przewoźnika lotniczego z tytułu opóźnionego lotu?

Roszczenie o wypłatę odszkodowania przedawnia się po upływie jednego roku.

Skąd Klient ma wiedzieć co było przyczyną opóźnienia lotu?

Powierzając spółce Recompensa dochodzenie odszkodowania to my zajmujemy się w imieniu Klienta ustaleniem przyczyny opóźnienia lotu. Dzięki temu Klient nie musi wikłać się w korespondencję z przewoźnikiem lotniczym, a z drugiej strony nasi prawnicy z chwilą wystąpienia przeciwko przewoźnikowi na drogę sądową nie narażają klienta na poniesienie kosztów sądowych.

Co oznacza sformułowanie, że ”opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych Środków”?

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 261/04 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, okoliczności te mogą dotyczyć np. destabilizacji politycznej miejsca rozpoczęcia lotu lub docelowego portu podróży, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa lotu, czy też strajków mających wpływ na działalność przewoźnika.

Czy Klient może domagać się wypłaty odszkodowania za spóźnienie lotu czarterowego?

Tak, opisane zasady dochodzenia roszczeń dotyczą zarówno pasażerów lotów regularnych, jak również pasażerów lotów nieregularnych (czarterowych), w tym lotów stanowiących część zorganizowanych wycieczek.

Pomiędzy jakimi państwami musi odbywać się opóźniony lot, aby klient mógł uzyskać odszkodowanie?

Powyższą ochroną są objęci pasażerowie odlatujący z lotniska w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także pasażerowie, którzy odlatują z lotniska państwa trzeciego, lecz lądują na lotnisku położonym w Unii Europejskiej, zaś lot obsługiwany jest przez przewoźnika wspólnotowego.

Czy muszę posiadać bilet na spóźniony lot w celu uzyskania odszkodowania?

Tak, przy czym za bilet uważany jest ważny dokument uprawniający do przewozu lub coś równoważnego, w formie innej aniżeli papierowa w tym w formie elektronicznej, wydany bądź autoryzowany przez przewoźnika lotniczego.