Uzyskaj odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

logo

ul. Zabrska 14 / 14

40-083 Katowice

Wysokość odszkodowania

Potrzebujesz pomocy?

Nasza firma pomaga pasażerom linii lotniczych w uzyskaniu należnego im odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot. Została stworzona przez praktyków rozumiejących potrzeby Klientów.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania zależna jest od dystansu jaki dzieli miejsce rozpoczęcia Twojego lotu do miejsca docelowego podróży. W przypadku lotów łączonych decydujące znaczenie ma miejsce lądowania ostatniego lotu. Kwota odszkodowania jest określona w zryczałtowanej wysokości na podstawie Rozporządzenia (WE) Nr 261/04 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów i wynosi:

a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
b) 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
c) 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w punktach a i b. 

Dodatkowa pomoc przy opóźnieniu samolotu

Oprócz wskazanego powyżej odszkodowania, w przypadku opóźnienia samolotu, pasażerom przysługuje także pomoc w postaci między innymi bezpłatnych posiłków oraz napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych, dwóch przesyłek mailowych. Dla skorzystania z tych uprawnień wymagany czas opóźnienia samolotu wynosi:
a) dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1 500 kilometrów;
b) trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
c) cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w punktach a i b.
Ponadto w przypadku gdy oczekiwany czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po terminie poprzednio zapowiedzianego lotu, pasażerom linii lotniczych przysługuje prawo do zakwaterowania w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem, a miejscem zakwaterowania.

Odzyskaj pieniądze!