Uzyskaj odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

logo

ul. Zabrska 14 / 14

40-083 Katowice

3 najczęstsze powody odmowy wypłaty odszkodowania za opóźniony lot

Znaczna część reklamacji zgłaszanych przez pasażerów do przewoźnika zostaje automatycznie odrzuconych. Tzw. nadzwyczajne okoliczności to powód, jakim najczęściej tłumaczą się linie lotnicze, nie przychylając się do wniosków o odszkodowanie za opóźniony lot. Pasażerowie nieznający chroniących ich praw, często odpuszczają dalszą batalię i się nie odwołują. Tymczasem warto wiedzieć, że nie zawsze racja jest po stronie przewoźnika, który zazwyczaj podaje jeden z trzech poniższych powodów swojej decyzji.

Trudne warunki pogodowe

To argument nagminne nadużywany przez linie lotnicze. Aby przewoźnicy nie musieli wypłacać odszkodowania, „trudne warunki pogodowe” musiałyby zaistnieć w momencie rejsu, na który pasażer ma rezerwację i uniemożliwiać bezpieczne wykonanie lotu. Do takich zalicza się np.:

  • tornada,
  • zamiecie śnieżne,
  • lub huragan.

Może to też być zamknięcie lotniska z powodu bardzo złej pogody, czy uszkodzenie samolotu przez czynniki meteorologiczne – np. uderzenie pioruna.

Usterki techniczne

Pod tym hasłem z kolei mieści się według przewoźników niemal każdy problem techniczny, nad którym w rzeczywistości są w stanie i powinni w pełni zapanować, np.:

  • szybkie zużycie podzespołów,
  • wymiana części, która okazała się wyeksploatowana,
  • uszkodzenie silnika czy instalacji hydraulicznej.

Wynikają one raczej z normalnego użytkowania maszyny i powinny być brane pod uwagę w reklamacji. Tymczasem usterka techniczna może być rozpatrywana jako tzw. nadzwyczajna okoliczność tylko pod warunkiem, że kiedy zaistniała, przewoźnik nie miał i nie mógł mieć nad nią żadnej kontroli. Przykładem jest techniczna wada konstrukcyjna, która została ujawniona w czasie eksploatacji i jednoznacznie wpłynęła na bezpieczeństwo lotu.

Zaburzona rotacja samolotu

To kolejny powód, aby odmówić wypłaty odszkodowania za opóźnienie samolotu. Przewoźnicy, powołując się na ten argument, wskazują na pojawienie się okoliczności nadzwyczajnych w czasie wcześniejszych lotów wykonywanych przez dany samolot w tym samym dniu, w którym miał odbyć się późniejszy lot. Tymczasem nie jest to zasadne.
Linie lotnicze, aby nie miały obowiązku zwrócić pieniędzy, to wspomniane nadzwyczajne okoliczności, musiałyby wystąpić albo przed tym połączeniem lub w jego trakcie. To po stronie firmy przewozowej jest zorganizowanie takiej siatki połączeń, żeby nie zakłócały jej tego typu zdarzenia.

Podsumowanie

Wiele wniosków o zwrot pieniędzy za opóźniony lot pozostaje w ogóle bez odpowiedzi. Taka taktyka ma zniechęcić pasażerów do walki o odszkodowanie. W takich przypadkach również pomagamy klientom. Często następstwem takiego zachowanie ze strony linii lotniczych jest dochodzenie przez pasażerów rekompensaty w sądzie. Wówczas tym bardziej przydaje się wsparcie specjalistów takich jak my mających doświadczenie także na wokandzie.

Comments are closed.