Uzyskaj odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

logo

ul. Zabrska 14 / 14

40-083 Katowice

Jakie loty kwalifikują się do wypłaty odszkodowania?

Pasażerowie linii lotniczych często nie zdają sobie sprawy z tego, że przysługuje im wiele praw, z których mogą skorzystać. Reguluje je Rozporządzenie WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Wśród nich jest także prawo do skorzystania z możliwości ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Spełnione muszą zostać jednak pewne warunki.

Przestrzeń Unii Europejskiej i inne terytoria

Pierwszą kwestią jest ustalenie, czy miejscem Twojego wylotu było lotnisko na terenie Unii Europejskiej. Jeśli tak, to wówczas masz prawo starać się o zwrot pieniędzy. Rozporządzenie WE dotyczy bowiem wielu lotów odbywających się na terenie Europy, a także obejmujących Islandię, Norwegię, Szwajcarię i tzw. terytoria najbardziej oddalone. W tej ostatniej kategorii mieszczą się takie kraje jak:

 • Gujana Francuska,
 • Martynika,
 • Majotta,
 • Gwadelupa,
 • Madera,
 • Azory,
 • Reunion,
 • Saint-Marie,
 • Wyspy Kanaryjskie.

Jeśli więc plan Twojej podróży rozpoczyna się w UE i kończy na jej terytorium lub poza nim, bez względu na to, czy przewoźnik jest zarejestrowany na unijnym obszarze lub poza nim, przysługuje Ci prawo do odszkodowania.

Gdy przelot obsługiwany jest przez europejskie linie lotnicze i zaczyna się poza Wspólnotą Europejską, a kończy na jej terenie, to wówczas też masz prawo do rekompensaty. Gdy jednak operator prowadzi działalność poza UE – nie należy Ci takie prawo. Podobnie jak w przypadku lotów rozpoczynających się poza Unią i tam też się kończących. Ani w przypadku europejskiego przewoźnika, ani innego nie można starać się o odszkodowanie.

Zwrot pieniędzy za opóźnione lub odwołane loty

Drugim warunkiem, jaki musi być spełniony, jest przesunięcie lotu o co najmniej 3 godziny lub jego odwołanie, o którym dowiedziałeś się w czasie krótszym niż 14 dni od planowanego odlotu. W pierwszym przypadku dotyczy to przylotu na miejsce po czasie, który był podany w pierwotnym harmonogramie. Liczony jest on od momentu otwarcia drzwi samolotu stojącego przy bramce, a nie jego kołowania na lotnisku. Abyś mógł wnioskować o wypłatę odszkodowania, nie mogą też zaistnieć tzw. wyjątkowe okoliczności takie jak np.:

 • interwencje medyczne,
 • złe warunki atmosferyczne,
 • awarie systemu naprowadzania lotniska,
 • destabilizacja polityczna,
 • atak terrorystyczny,
 • ograniczenia ze strony kontroli ruchu lotniczego.

Zgodnie też z ostatnią opinią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lot łączony, wieloodcinkowy i obsługiwany przez różnych przewoźników traktowany jest jako całość. To oznacza, że jeśli na którymkolwiek odcinku dojdzie do opóźnienia czy odwołania lotu, to pasażerom należy się odszkodowanie. Dotyczy to także przypadku, gdy przylot po czasie:

 • dotyczy drugiego odcinka lotu niezaczynającego się lub niekończącego się w Unii Europejskiej,
 • nie jest wykonywany przez przewoźnika zarejestrowanego w kraju członkowskim.

Nasza firma może pomóc w staraniach o odszkodowanie w wielu europejskich liniach lotniczych. Zapraszamy do współpracy!

Comments are closed.