Uzyskaj odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

logo

ul. Zabrska 14 / 14

40-083 Katowice

Czy można uzyskać odszkodowanie za lot poza granicami Unii Europejskiej? Sprawdź!

Podróżując na terenie Unii Europejskiej, pasażerowie w zakresie swoich praw chronieni są przepisami Rozporządzenia WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Na podstawie tego dokumentu dla wszystkich państw członkowskich regulowane są zasady odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot oraz na jaką pomoc w tych sytuacjach mogą liczyć osoby podróżujące. Przepisy te obejmują także połączenia lotnicze, które zaczynają się lub kończą w jednym z krajów Unii.

Kiedy obowiązują przepisy unijne?

Moc wspomnianego dokumentu nie obowiązuje jednak w każdym przypadku.

  1. Zarówno jeśli przewoźnik jest zarejestrowany w UE, jak i poza nią, ale lot rozpoczyna się na terenie któregoś z państw unijnych, to wówczas pasażerowie mogą liczyć na odszkodowanie.
  2. Kiedy opóźniony lub odwołany lot ma miejsce na trasie zaczynającej się poza UE, ale kończy się na jej terenie, od linii lotniczej z Unii można domagać się zwrotu pieniędzy. Gdy jednak przewoźnik ma główną siedzibę poza Wspólnotą – już nie ma takiej możliwości.

W przypadku lotów, które mają miejsce całkowicie poza Unią Europejską, zarówno w przypadku wspólnotowych linii lotniczych, jak i prowadzących działalność poza Unią, Rozporządzenie nie ma mocy prawnej.

Rekompensata zgodna z Konwencją Montrealską

Przepisy międzynarodowe w zakresie odpowiedzialności linii lotniczych za utrudnienia, jakie mogą mieć miejsce w lotach, reguluje Konwencja Montrealska z 2003 r. Deklarację gwarancji odszkodowania podpisało 120 państw. Znajdują się wśród nich m.in. kraje Unii Europejskiej i USA.

Zgodnie z jej treścią (art. 19) przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z opóźnienia w przewozie lotniczym osób, bagażu lub ładunku. Jednak na rekompensatę nie można liczyć w przypadku, gdy udowodni, że on sam, jego pracownicy oraz agenci podjęli wszystkie rozsądnie konieczne środki, aby uniknąć szkody lub że niemożliwe było podjęcie przez nich takich środków.

Jeśli pasażer nie złoży reklamacji w ciągu dwóch lat, liczonych od daty przylotu do miejsca przeznaczenia lub od dnia, w samolot powinien był przylecieć lub od dnia, w którym przewóz ustał, wygasa jego prawo do odszkodowania.

Jak można starać się o rekompensatę w myśl przepisów Konwencji Montrealskiej?

Oto kilka kroków, jakie należy podjąć:

  • po pierwsze – zachowaj kartę pokładową lub dowolny dokument, na którym znajduje się kod potwierdzenia rezerwacji,
  • po drugie – dowiedz się, co było przyczyną opóźnienia lotu,
  • po trzecie – jeśli poniosłeś dodatkowe koszty związane z koniecznością zakupienia dodatkowych usług lub przedmiotów, zatrzymaj dowody ich zakupu.

W przypadku międzynarodowego lotu z przesiadką z międzylądowaniem w UE również można starać się o zwrot pieniędzy.

Jeśli nie jesteś pewien, czy należy Ci się odszkodowanie za opóźniony lot lub w każdej innej sytuacji, jaka będzie związana z utrudnieniami w czasie podróży – zawsze możesz skonsultować się ze specjalistami.

Comments are closed.