Uzyskaj odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

logo

ul. Zabrska 14 / 14

40-083 Katowice

Ile czasu zajmie uzyskanie odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot?

Zacznijmy może od tego, jak wygląda zwrot pieniędzy za opóźniony lub za odwołany lot. W przypadku lotu odwołanego mamy prawo do otrzymania pełnego zwrotu za bilety, jeśli oczywiście zdecydujemy się na rozwiązanie umowy z przewoźnikiem. W takiej sytuacji pieniądze odzyskamy w terminie maksymalnie 7 dni. W kwestii odszkodowania sytuacja nie jest już tak jasna. Czas rozpatrywania reklamacji oraz oczekiwania na wypłatę rekompensaty w dużej mierze zależny jest od wewnętrznych regulaminów przewoźnika. Cała procedura może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy, a dane statystyczne pokazują, że średni czas oczekiwania to około 7 miesięcy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku lotu przesuniętego lub odwołanego całkowicie.

Należy przy tym pamiętać, że rekompensata w przypadku odwołania lotu przysługuje nam tylko w przypadku niewystąpienia następujących czynników:

  • poinformowania o odwołaniu lotu najpóźniej na 14 dni przed planowaną podróżą;
  • informacji o odwołaniu w terminie od 7 do 14 dni przed podróżą z propozycją zmiany planu podróży na podobnych warunkach.

Jeśli sytuacja zaskoczyła nas więc na lotnisku, mamy prawo do odszkodowania za lot. Może ono wynosić:

  • około 250 euro dla lotów do 1500 km
  • około 400 euro dla dystansu od 1500 do 3500 km;
  • około 600 euro przy podróżach powyżej 3500 km.

Od czego zależy czas likwidacji szkody za lot?

Tak długi czas oczekiwania na likwidację szkody, która powstała przez opóźnienie lotu, jego przesunięcie lub nawet całkowite odwołanie jest związany po prostu z wewnętrzną polityką przewoźników np. Lufthansa czy Wizzair oraz wiele innych. Linie lotnicze mają 30 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji, a decyzja bardzo często jest niestety odmowna. To zmusza oczywiście do wejścia na drogę sądową, przez co czas potrzebny na sfinalizowanie sprawy drastycznie się wydłuża.

Rekompensata za opóźnienie samolotu i odsetki

Na koniec musimy wspomnieć o tym, że opieszałość linii lotniczych związana z wypłatą należnej rekompensaty nie musi być bezkarna. Zgodnie z przepisami prawa możemy żądać od przewoźnika również wypłacenia odsetek za czas oczekiwania, w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi odsetkami ustawowymi.

 

Comments are closed.